Re: Jamb maths type C RED. Did correct one.

Discussion in 'DELETED POSTS' started by elabsg, Mar 24, 2012.

Users Viewing Thread (Users: 0, Guests: 0)

  elabsg Member

  Member Since:
  Feb 12, 2012
  Message Count:
  9
  Likes Received:
  0

  waspa09 Member

  Member Since:
  May 25, 2011
  Message Count:
  0
  Likes Received:
  0
  ng. Red. 1.CACDBDBABCADBCABDA BC 21.DADACCADCDDBBBCDC DAB 41.BACACCDBAACBABBDA CAD. 61 BACACCBADAADCBCBBDAB 81.ABAADBBCBDAAABABD DCB.

  Phy purple.1 BCDCDBAAACBBCCBBACDA 21.CCABDCACDCDBBACCD BBC41 CDBBAACBBD.

  Govt yellow. 1.DBACDDCACACBDCCDBC CA 21.BCDDABAADBDDDDBDD CDCBBDCADADBD.


   Commerc green. 1.AABCCBADDDBDBDCAAD DBBDCDDCADBBBCADBAAB DDABCCBABCAD.

  Math Red CDCDBBDCBAADCCACBCDB 21. BACCADBCBDACBBCBDBDA DCDDBADACD.

   Lit. Eng yellow.1. DCDABCDCAACBBADDCBCA . 21. BABBACCDCBBAAACCABDD DABADDACDA


Share This Page